AGELL, Roser
ALCOY, Eduard
ALFARO, Andreu
CAMPS, Pere
CLAVÉ, Antoni
CORBELLA, Domènec
DOMENE, Joaquim
GARRELL, Amador
GENOVART, Jaume
GIRONA, Maria
GUDIOL, Montserrat
LLEIXÀ, Daniel
LLOVET, Ramon
ORTUÑO, Robert
PLANELLS, Angel
ROCA SASTRE, Josep
VALLS, Xavier