Base Paper AZ vol.1

06.04.11

27.04.11

Una nova cursa per l’apropament vers l’art. El motiu de Base Paper AZ, no és altre que dinamitzar les visites a les galeries d’art. Per això volem donar al paper el crèdit que és mereix. Proposem un seguit de canvis i inauguracions quinzenals d’artistes que utilitzen aquest suport sempre o en aïllades propostes.

Antoni CLAVÉ – CESC – Jaume GENOVART – Joan VILAJOANA – Josep UCLÈS