Una nova cursa per l’apropament vers l’art. El motiu de Base Paper AZ,  no és altre que dinamitzar les visites a les galeries d’art. Per això  volem donar al paper el crèdit que és mereix. Proposem un seguit de  canvis i inauguracions quinzenals d’artistes que utilitzen aquest suport  sempre o en aïllades propostes.

Base Paper AZ vol.5

05.07.11 – 29.07.11

Georgia Porredón –  Xavi Mañosa

AB Galeria d’Art