Draps d’Artista

15 Setembre –  21 Octubre 2011

“Fa uns quants anys, vaig trobar una tovallola brodada amb les lletres D.A. Eren les inicials del nom i cognom de la meva mare, Dolors Agudo, que ella mateixa havia brodat per l’aixovar de les seves noces. Em vaig emportar la tovallola a l’estudi i la vaig fer servir com a drap per netejar els pinzells usats. Més tard, un dia, aquelles lletres van adquirir de cop dos nous significats: Deixalla Artística i Dignitat Anònima. Establia d’aquesta manera una analogia simbòlica entre la feina ignorada a l’estudi i la feina ignorada de les mares.
Això va succeir l’any 1997 i des de llavors fins ara he anat col·leccionant alguns draps tacats de pintura. Ara tinc una petita col·lecció de draps bruts i he de reconèixer que els tinc un afecte especial. He escollit alguns d’aquests draps que s’han anat acumulant durant aquests anys a Barcelona, Oslo i Roma i els presento amb la intenció de conferir-los caràcter d’objectes artístics. Aquesta és la meva manera de retre un homenatge a la feina ignorada i silent de les mares, o dit amb altres paraules, dignificar el caràcter anònim i indispensable de la feina domèstica.”

 

Hace algunos años, encontré una toalla bordada con las letras D.A. Eran las iniciales del nombre y apellido de mi madre, Dolores Agudo, que ella misma había bordado por el ajuar de su boda. Me llevé la toalla al estudio y la usé como trapo para limpiar los pinceles usados. Pasado algún tiempo, de repente, aquellas letras adquirieron dos nuevos significados: Desecho Artístico y Dignidad Anónima. De ese modo, se establecía una analogía simbólica entre el trabajo ignorado en el estudio y el trabajo ignorado de las madres.

Esto sucedió en 1997 y desde entonces hasta ahora he ido coleccionando algunos trapos manchados de pintura. Ahora tengo una pequeña colección de trapos sucios y tengo que reconocer que les tengo un cariño especial. He escogido algunos de esos trapos que se han ido acumulando durante estos años en Barcelona, Oslo y Roma y los presento con la intención de conferirles carácter de objetos artísticos. Esta es mi manera de rendir un homenaje al trabajo ignorado y silencioso de las madres, o dicho con otras palabras, dignificar el carácter anónimo e indispensable del trabajo doméstico.

 

Artistic Waste
Some years ago, I found a towel embroidered with the letters D.A. They were my mother, Dolores Agudo´s, initials. She had embroidered them on some of her personal possessions for her wedding. I took the towel to the studio and I used it to clean used brushes with. After some months, these letters suddenly acquired new meanings: “Desecho Artístico” (Artistic Waste) and “Dignidad Anónima” (Anonymous Dignity). From that moment, a symbolic analogy between the hidden artistic work that happens in the studio and the unacknowledged work of mothers was established.   
Since 1997 I have been collecting stained painting clothes. I now have a small collection and have to admit that I have a special affection for them. I have chosen some of these garments from years working in Barcelona, Oslo and Rome, intentionally conferring upon them the status of artistic objects. In this way, I pay tribute to the unacknowledged work of mothers and dignify the anonymous and indispensable character of domestic work.