Dolors Porredón “Senyores, senyors…bon dia”

25/10/11 – 25/11/11

“Senyores, senyors…bon dia”, Es tracte de la realització fotogràfica d’actors i actrius a les primeres hores de la seva activitat, en un dia quotidià, sense focus ni maquillatge .Quan estava realitzant aquest projecte, la Fundació Oncovallés em va comentar que aquest any havien augmentat el nombre de malalts de càncer i comptaven amb menys ajudes econòmiques, i jo sense pensarm-ho dues vegades els vaig oferir el meu treball fotogràfic, i vaig obtenir dels actors la seva autorització per fer l’exposició benèfica per a aquesta fi, i a més la Fundació Oncovallés posarà a la venda a la fi d’aquest mes d’Octubre uns màgnifics calendaris , amb les fotografies de l’exposició . Les fotografies en total són 21 , encara que el total dels actors són 23. L’acabat és en B/N i la grandària és de 40×50.

“Señoras, señores…buenos dias”, Se trata de la realización fotografica de actores y actrices a las primeras horas de su actividad, en un día cotidiano, sin focos ni maquillaje .Cuando estaba realizando este proyecto, la Fundación Oncovalles me comentó que este año habian aumentado el número de enfermos de cáncer y contaban con menos ayudas económicas, y yo sin pensarmelo dos veces les ofrecí mi trabajo fotográfico, y obtuve de los actores su autorización para hacer la exposición benéfica para este fin, y además la Fundación Oncovallés pondrá a la venta a finales de este més de Octubre unos magnificos calendarios , con las fotografías de la exposición . Las fotografias en total son 21 , aùnque el total de los actores son 23. El acabado es en B/N i el tamaño es de 40×50.

Dolors Porredón