quadro paco 2“La síntesis de l’obra”

L’artista vallesà Paco Càmara, nascut a la província de  Jaén l’any 1963 però establert a Montornès del Vallés, va iniciar els seus passos pictòrics a la nostra galeria l’any 1993 en la mostra titulada “Quinze anys quinze noves il·lusions”. Bon inici.

Preocupat per la veracitat dels colors, les formes, la composició interior, les natures mortes esbossades, insinuades i amb un gest molt valent.

Aquesta vegada presenta una nova obra titulada “ÀDHUC  o AD HOC”,  en definitiva podríem definir-la com “fins i tot expressament”.

En Paco s’expressa pictòricament indiferentment sobre tela, paper o mobles. Segueix amb els seus estudis minuciosos de les natures mortes.

La seva cavil·lació teòrica de l’obra i la seva consecució és com un reflexió vers una realitat viva. Tot això l’hi permet un lèxic plàstic actual proper a tots.

 

El artista vallesano Paco Cámara, nacido en la provincia de Jaén en el año 1963 pero afincado en Montornès del Vallés, inició sus pasos pictóricos en nuestra galería el año 1993 en la muestra titulada “Quinze anys quinze noves il·lusions “. Buen inicio.

Preocupado por la veracidad de los colores, las formas, la composición interior, las naturalezas muertas esbozadas, insinuadas y con un gesto muy valiente.

Esta vez presenta una nueva obra titulada “ÀDHUC  o AD HOC”, en definitiva podríamos definirla como “incluso expresamente”.

Paco se expresa pictóricamente indiferentemente sobre tela, papel o muebles. Sigue con sus estudios minuciosos de las naturalezas muertas.

Su cavilación teórica de la obra y su consecución es como un reflexión hacia una realidad viva. Todo ello le permite un léxico plástico actual cercano a todos.