Jordi Costa @

En motiu del 37è Aniversari de la galeria i seguint amb la nostra línea volem celebrar aquest dia amb la presentació d’un artista novell.
JORDI COSTA, autodidacte, inquiet, sempre cercant uns nous objectius per poder plasmar el sentiment de la fragilitat.
Les formes i els colors, parteixen sempre d’un carbonet i del contrast obtingut en una tela blanca, la seva gama de grisos, que cada vegada més està creant color.
Una ocasió més apostem pel futur, i creiem que el nostre deure és aconseguir que aquest món mancat a vegades d’il·lusió, pugui seguir lluitant per cercar una sensibilitat que ens ajudi a saber compartir.

Josep Botey

Con motivo del 37 Aniversario de la galería y siguiendo con nuestra línea, queremos celebrar este día con la presentación de un artista joven.
JORDI COSTA, autodidacta, inquieto, siempre buscando unos nuevos objetivos para poder plasmar el sentimiento de la fragilidad.
Las formas y los colores, partiendo siempre de un carboncillo y del contraste obtenido sobre una tela blanca, su gama de grises, que cada vez más están creado color.
Una vez más apostamos por el futuro, y creemos que es nuestra obligación poder conseguir que este mundo falto muchas veces de ilusión, pueda seguir luchando para encontrar una sensibilidad que nos ayude a saber compartir.

Josep Botey