“HUMÀ”
En aquesta exposició amb el títol: “Humà”, l’artista Josep Bofill, vol que ens plantegem la qüestió: On estem? On anem? I com estem de condicionats per la manca de llibertat, i l’opressió a que estem sotmesos tots el humans.
Mitjançant les seves escultures i pintures expressa diferents situacions on ens trobem.
També ens mostra amb una subtilesa i tendresa, una sèrie d’obres sota el títol “Sculptures a porter” realitzades amb plata i bronze, que l’art és portable i assequible.
No deixeu de visitar-nos i gaudir de l’exposició instal·lació que us hem preparat.

Josep Botey
Març 2017

“HUMÀ”
Con esta exposición con el título: “Humà”, el artista Josep Bofill, quiere que nos plantemos la cuestión: Donde estamos? Donde vamos? Y como estamos condicionados por la falta de libertad y la opresión a que estamos sometidos todos los humanos.
Mediante sus esculturas y pinturas expresa diferentes situaciones donde nos encontramos.
También nos muestra con una sutileza y ternura una serie de obras bajo el título “Sculptures a porter”, realizadas en plata y bronce, donde el arte es llevadero y asequible.
No dejéis de visitarnos y disfrutar de la exposición instalación que os hemos preparado.

Josep Botey
Marzo 2017